Biến hơi hơi căng với câu chuyện cũ Xê ôm truyền thống vs xe ôm công nghệ.