Biến tại quận 7,anh em cùng nhau mưu sinh vì cuộc sống mà sao lại tàn sát nhau