BXH top 30 bài hát Nhạc Việt
Top 30 Bài Hát Tuần 50: 11/12/2017 - 17/12/2017

1

25

6

3

7

Tim Burgess

Hours

Trình bày: Tim Burgess

3

13

3

16

3

18

3

20

James Last

Paradiso

Trình bày: James Last

3

28

3

29

3

30

Ke$ha

Supernatural

Trình bày: Ke$ha

3