Các a giữ chắc vào, để em giãy cho có tí gọi là quyết tâm, chứ anh nào mà buông tay ra là chết cm nhà e đấy