Khi bạn thân của chú rể lại là nyc đi bê cháp P/s: Như này k biết là điềm lành hay điềm dở đây