Khúc cua "huyền thoại" trên đèo Khánh Lê (NT-ĐL), nơi đây nhiều xe đã gửi lại dàn áo