Mâu thuẫn trong quán net, 1 thanh niên bị chém...đầu