Nữ ninja liều lĩnh quay đầu xe ngay giữa cửa hầm Kim Liên