Sau cơn mưa tầm tã chiều hôm qua ở Sài Gòn. Thanh niên chắc IQ 200%