Tội nghiệp eg mất chồng nuôi con một mình bị đ.iện g.iựt g.iựt thê thảm quá bà con ạ!!