VƯỢT XE CONTAINER, NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI XE MÁY SUÝT ĐẮP CHIẾU